В даному курсі ми вивчимо дуже цікаву мову програмування, Python. Дізнаємось що таке пайтон, його історію, сферу використання, вивчимо синтаксис, цикли, функції та об'єкти. Розберемо основні алгоритми.

Напишемо кілька проектів, таких як телеграм бот, простий асистент та інші. В кінці курсу кожен підліток буде мати готовий перший проект.

Курс
Python. 12+
Як проходить навчання:
Інноваційний підхід до колективного навчання, де все залежить від вашої активності. Максимальне залучення до процесу навчання та максимальна увага ментора.
Воркшопи
КРОК
Повна свобода думок та свобода передачі інформації.
Ведіть діалог з ментором, одногрупниками та знайдіть нових друзів у спільноті ДЖУН.
Комунікація
Усі випускники ДЖУН. academy, після здачі фінального проекту та іспиту - отримують сертифікат про закінчення нашої академії.
Сертифікація
01
КРОК
02
КРОК
03
Багатство — це не скупчення матеріальних цінностей. Це вміння витрачати менше, ніж заробляєш, вміння відкладати і вкладати. Ви не розбагатієте, поки не засвоїте це.
Дейв Ремсі
Програма курсу
Вступ та початок роботи.
Історична довідка та сфера використання Python.
Python – інтерпретована мова.
Встановлення та початок роботи
Перша програма на Python
Стиль Python

Прості типи даних.
Числа
Функції int() та float()
Пріоритет операторів та математичні фунції
Рядки та функція print()
Стиль форматування та функція format()
Перетворення: Функція str()
Доступ до елемента за індексом
Довжина рядка: Функція len()
Зрізи
Введення даних з клавіатури: Функція input()
Списки і кортежі.
Створення списків та доступ до елементів
Перетворення: Функція list()
Додавання елементів у список
Сортування та об'єднання списків та все що можна робити зі списками
Кортежі
Словники.
Створення словника, Функція dict()
Ключі і значення
Додавання і зміна елементів зі словника
Об'єднання словників
Оператори порівняння
Що істина, а що хибність
Команда if
Команда elife
Команда else
Конструкція if\ elife\ else
Створення і перевірка умов.
Цикл while.
Переривання циклу, break
Продовження циклу, continue
Нескінченний цикл та вихід з нього
Простий калькулятор
Цикл for.
Функція range()
Цикл for і послідовності
Функції enumerate(), map()
Генератори
Фунції.
Визначення та виклик функції
Значення None
Значення за замовчуванням
Позиційні та іменовані аргументи
Використання аргументів з символами * та **
Анонімна функція lambda
Обробка помилок.
Виняткові ситуації
Блок try-except
Використання finaly
Модулі та пакети.
Виняткові ситуації
Блок try-except
Використання finaly
Файли та робота з файлами.
Відкриття текстового файлу
Запис даних у файл
Інструкція with
Основні принципи ООП.
Інкапсуляція
Наслідування
Поліморфізм
Класи.
Об'єкти
Створення і використання класу
Створення екземпляру класу
Доступ до атрибутів
Виклик методів
Присвоєння атрибуту значення за замовчуванням
Зміна значень атрибуту
Перевизначення методів.

Декоратори Екземпляри як атрибути.

Множинне наслідування.

Телеграм бот.

Використання бібліотеки pyTelegramBotAPI

Створення логіки роботи для бота
Написання голосового асистента.

Створення змійки за допомогою бібліотеки tkinter.

Створення власного проекту на вибір та його захист.
Ментор курсу
5+ років у програмуванні.
Випустив величезну кількість учнів за різними напрямками.

Життєве кредо — потрібно завжди вчитись чомусь новому, вдосконалювати себе та використовувати свої знання по максимуму.
Python developer
Тарас Михальчук
Django, PostgreSQL, MYSQL, SQL
Питання та відповіді